عوامل جوش اوردن خودرو ‌

عوامل جوش اوردن خودرو ‌
1-قفل کردن ترموستات؛ ترموستات خودرو باید هر شیش ماه یک بار تعویض گرددوهنگامی که این قطعه خراب می شود ماشین جوش می اورد واحتمال سوزاندن واشر رادارد. 2-خرابی واتر پمپ؛ رفتن اب خودرو از سمت تسمه تایم خودرو وهنگام رو شن بودن صدای ناهنجاری از سمت تسمه تایم به گوش می رسد. 3-گرفتگی رادیاتور؛ باعث می شود اب در خودرو جریان نداشته باشد وماشین جوش می اورد. 4-پوسیدگی شلنگ ها …
ادامه مطلب

عوامل روشن نشدن خودرو

عوامل روشن نشدن خودرو
1-پارگی تسمه تایم؛ اگر در حال رانندگی ماشین خاموش شد احتمال دارد  تسمه تایم تان پاره شده باشد ونباید  استارت اضافه بزنید  در صورتی که ماشین استارت هرز خورد نباید دیگر به ان استارت زد. 2-سنسور دور موتور؛ پمپ بنزین و برق خودرو را قطع می کند واز داخل کابین وقتی سویچ را باز می کنید صدای پمپ به گوش نمی رسد. 3-رله دوبل ماشین؛  برق پمپ بنزین و سوزن …
ادامه مطلب

عوامل حرکت نکردن خودرو

عوامل حرکت نکردن خودرو
  1- تمام شدن دیسک وصفحه؛ در این صورت ماشین دنده می رو ولی حرکت نمی کند و بوی بدی از داخل موتور به مشام می رسد‌ 2- خرد کردن گیربکس؛ فشار بیش از حد و نبودن روغن در گیربکس باعث ایجاد این خرابی می شود. 3- بریدن پولوس؛ دنده جا می رود ولی ماشین حرکت نمی کندوصدای  نابه حنجاری به گوش می رسد. 4- جا نرفتن دنده ها؛ به …
ادامه مطلب